Home
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu oferuje:

- Budowę dróg i ścieżek rowerowych

- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą bitumiczną

- Remonty dróg
patcherem

- Mieszanki mineralno - asfaltowe

- Powierzchniowe utrwalanie dróg za pomocą kombajnu wielofunkcyjnego VIASEALER 26

- Zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodach:

► 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
► 17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 
► 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
► 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 08

- Kruszywo uzyskane w wyniku rozkruszenia destruktu asfaltowego oraz betonowych elementów budowlanych

- Wynajem i usługi sprzętu drogowego

- Stabilizacje gruntu za pomocą specjalistycznej maszyny VALENTINI

- Nawierzchnie typu "slurry seal"

- Transport drogowy towarów