Home Galeria Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 46 Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochowa - Szczekociny (ul. Szlak Chrobrego, Ujejskiego) w m. Nysa w km 52+687 do km 53+100 z drogą powiatową Nr 1636 O (ul. Mostowa) oraz z drogą gminą Nr 106856 O (ul. Kościuszki)