Home Dotacje z UE

Dotacje z UE

alt            
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPOP.01.03.02-16-129/08-00

zrealizowało projekt pt.
„Budowa bazy magazynowo – sprzętowej do utylizacji odpadów drogowych
oraz zakup środków trwałych”

w ramach, którego wybudowano budynek garażowo – magazynowy i socjalno - biurowy przy ulicy Parkowej 15 w miejscowości Skarbimierz - Osiedle oraz zakupiono następujące środki trwałe:

1.    Kombajn do utrwalania powierzchni.
2.    Remonter na suche grysy.
3.    Skrapiarka.
4.    Koparka kołowa.
5.    Ładowarka kołowa.
6.    Walec mały.
7.    Walec stalowy.
8.    Walec ogumiony.
9.    Układarka asfaltu.
 
p9300678.jpg - 1.05 Mb