Home Historia firmy

 

 Historia naszej Firmy swoimi korzeniami sięga do II połowy XX wieku, kiedy to Uchwałą Rady Ministrów nr 688 z dnia 29.09.1951r. powołano z dniem 01.01.1952r. Centralny Zarząd Dróg Publicznych w Warszawie. Na szczeblu wojewódzkim został utworzony Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Opolu, a na szczeblu powiatu Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Brzegu. Jednostkom tym podporządkowano gospodarkę na drogach państwowych. Natomiast gospodarkę na drogach lokalnych przyporządkowano Wydziałom Komunikacji Prezydium Powiatowych Rad Narodowych.

Taka struktura funkcjonowała do 31.XII 1975r.

Z dniem 01.01.1976r. W wyniku reorganizacji został połączony Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych i Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w wyniku czego został powołany Rejon Dróg Publicznych Brzegu - jednostka administracyjno-wykonawcza w zakresie utrzymania i budowy dróg i mostów.
W 1991 roku została wdrożona kolejna reforma organizacyjna mająca na celu oddzielenie wykonawstwa od zarządzania.
W okresie przejściowym funkcjonowało wydzielone Gospodarstwo Pomocnicze, na bazie którego od dnia 01.01.1992r Rozporządzeniem nr 457 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu funkcjonujące do dnia 28.02.1999r.

Z dniem 01.03.1999r. Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 135/98 z dnia 22.XII.1998r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej, dotychczasowe przedsiębiorstwo zostało odpłatnie przekazane spółce prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu i w takim kształcie działa obecnie.